Prace geodezyjne na całej II linii

16:40, 20 czerwca 2011

Na całej długości centralnego odcinka II linii metra (ponad 6 km) zainstalowaliśmy już 70% wszystkich reperów, czyli urządzeń służących do pomiarów geodezyjnych.

Repery zainstalowane zostały na budynkach, które będą podlegały obserwacji ze względu na ich lokalizację, czyli w strefie oddziaływania budowy stacji lub tuneli.

W najbliższym czasie rozpoczniemy również montaż pozostałych elementów monitoringu: pryzmatów, inklinometrów, klinometrów oraz najważniejszych elementów czyli automatycznych urządzeń pomiarowych – tzw. Total Station.

 

Zobacz także:
Nadzór archeologiczny
System monitoringu geodezyjnego
Projekt TBM i System Rozpowszechniania Danych Monitoringu

 

———————————–

Geodesic works along the entire Line 2

Along the entire central section of Metro Line 2 (over 6 km) we have already installed 70% of all pins that means instruments for geodesic measurements.

The pins were installed on the buildings which will be subject to monitoring due to their location within the impact zone of stations or tunnels.

Soon we will start also installing other monitoring elements: prisms, inclinometers, clinometers and the most important elements which are automatic measuring devices – the so-called Total Stations.

 

See also:
Archeological supervision
The TBM Design and Monitoring Data Distribution System

 

16:29, 15 czerwca 2011
16:26, 15 czerwca 2011
16:23, 14 czerwca 2011
16:19, 11 czerwca 2011
16:08, 7 czerwca 2011
16:03, 4 czerwca 2011
16:02, 3 czerwca 2011
16:00, 31 maja 2011
15:58, 31 maja 2011

Oferty pracy

  • Facebook