Prace konserwatorskie przy Pomniku Polsko – Radzieckiego Braterstwa Broni

18:33, 23 stycznia 2012

Konserwację posągów rozpoczęto od wzmocnienia podstawy figur żołnierzy walczących za pomocą profili wykonanych ze stali nierdzewnej.

Powierzchnia oraz wnętrza rzeźb zostały oczyszczone gorącą wodą podawaną pod ciśnieniem oraz przy użyciu innych substancji chemicznych o łagodnym działaniu. Mosiężne litery z polsko-rosyjskiej inskrypcji widniejącej na pomniku, poddano kąpieli w specjalnym roztworze.

Co ciekawe, po zdemontowaniu figur żołnierzy walczących okazało się, że przez kilkanaście lat odlew stanowił przytułek dla mieszkającego na warszawskiej Pradze ptactwa. Podstawa figury uległa bowiem wyłamaniu, przez co szukające schronienia ptaki mogły dostać się do wewnątrz odlewu. Nie musimy chyba zaznaczać, że z tego powodu osoby odpowiedzialne za oczyszczenie figur miały sporo pracy…

Konserwacja elementów kamiennych

Prace rozpoczęto od inwentaryzacji kamiennych bloków oraz widniejących na nich numerów. Zniszczone płyty nie nadające się do ponownego wbudowania, zostaną wymienione na nowe. Według szacunków ok. 20% elementów kamiennych zostanie poddanych rekonstrukcji.

Oczyszczanie kamienia z fug, żywic i innych pozostałości wykonuje się mechanicznie. Aktualnie oczyszczono ponad 70% wszystkich powierzchni. W ramach tych działań usunięto wtórne uzupełnienia oraz bolce po literach. Sama powierzchnia kamienia oczyszczana jest za pomocą tzw. metody strumieniowo-ściernej oraz przy użyciu pary wodnej. Zachlapania z farby usuwane są zaś metodami chemicznymi. Pęknięte elementy skleja się, stosując specjalistyczne wzmocnienia ze stali nierdzewnej. Ponadto, w celu uzupełniania ubytków powierzchni kamienia wykonano próby zapraw mineralnych. Na podstawie ich wyniku, określono rodzaj oraz kolor zaprawy.

Nowa lokalizacja

W połowie listopada 2011 roku z placu budowy stacji metra Dworzec Wileński zniknął monument potocznie nazywany Pomnikiem Czterech Śpiących, Trzech Walczących. Pomnik, stojący dotychczas w samym sercu placu Wileńskiego, kolidował z budową korpusu przyszłej stacji.

Po zakończeniu prac konserwatorskich, Pomnik Polsko-Radzieckiego Braterstwa Broni powróci na Pragę. Otrzyma on jednak nową lokalizację. Zostanie ustawiony na placu u wylotu ul. Cyryla i Metodego.

fot. Kacper Kozarzewski
 

Zobacz także:

Czterech śpiących, trzech walczących, kilkudziesięciu pracujących

Rozpoczęliśmy rozbiórkę pomnika Czterech śpiących

 

15:36, 23 stycznia 2012
16:10, 17 stycznia 2012
17:24, 16 stycznia 2012
14:26, 13 stycznia 2012
17:34, 12 stycznia 2012
19:35, 11 stycznia 2012
10:24, 12 grudnia 2011
17:11, 29 listopada 2011
16:05, 29 listopada 2011

Oferty pracy

  • Facebook