Prace na C09

17:00, 6 października 2011

Na placu budowy przy Rondzie Daszyńskiego wykonany został drugi odcinek płyty stropowej górnej oraz „chudy” beton pod trzeci odcinek płyty stropowej. Trwa budowa konstrukcji stacji. Wykonywane są murki prowadzące i ściany szczelinowe szybu startowego i torów odstawczych, murki prowadzące dla pali żelbetowych oraz pale żelbetowe (wykonano ich łącznie 66). Kontynuowana jest iniekcja strumieniowa - wykonano już 1824 korki uszczelniające. Ponadto:

  • trwa przebudowa sieci energetycznej 110 kV i sieci energetycznej średniego napięcia (SN) i niskiego napięcia (nn)
  • zakończono budowę kanalizacji teletechnicznej na stropie
  • zakończono układanie przewodów światłowodowych różnych gestorów sieci, obecnie trwają prace przyłączeniowe
  • trwa budowa magistrali wodociągowej dn 600.

 

fot. Maciej Żuchowski
 

 

Zobacz także:
Weekend z tarczą TBM (zdjęcia)
Prace pod wylew stropu górnego na stacji Powiśle
Międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona metodom budowy tuneli

_______________

Works in C09

At the site of Rondo Daszyńskiego, we have completed the second section of the top slab and lean concrete for the third section of the top slab. The construction of the station structure is in progress. We are doing the guide walls and diaphragm walls of the starting shaft and holding tracks, guide walls for the ferroconcrete piles and ferroconcrete piles (66 are completed). We are continuing also the jet-grouting – there were completed 1824 bottom plugs. Moreover:

  • the reconstruction of power network 110kV, LV and MV power networks is in progress
  • the construction of teletechnical system on the top slab was completed
  • the fiber optic cables of different administrators were laid, connection works are being executed
  • water main dn 600 is being reconstructed.

 

See also:
Weekend with the TBM (photos)
Concreting of the top slab in Powiśle Station
International scientific conference on the methods of tunnel construction

 

17:15, 26 września 2011
15:41, 22 września 2011
15:23, 22 września 2011
17:48, 16 września 2011
17:03, 16 września 2011
18:49, 15 września 2011
17:54, 10 września 2011
10:20, 10 września 2011
19:06, 9 września 2011

Oferty pracy

  • Facebook