Prace projektowe w toku

18:00, 26 lutego 2011

Trwa uzupełnianie informacji niezbędnych do kontynuowania procedury wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę dla zamierzeń budowlanych C09, C10, C11, C12, C15, V10, V11, V14, V15. W związku ze zmianą przepisów określających właściwy urząd dla wydania pozwolenia na budowę metra, przygotowano wnioski do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, dotyczące odstępstwa od ilości stopni w jednym biegu schodów, odstępstwa lokalizacji czerpnio – wyrzutni, odstępstwa wysokości barierek i balustrad oraz odstępstwa pożarowego. Uzgadniane są rozwiązania projektowe daszków nad wejściami do II linii metra z firmą AMC Chołdzyński. Analizujemy także rozwiązania projektowe dot. przywrócenia wind na Stacji C10 „Rondo ONZ” oraz możliwość doprojektowania schodów ruchomych na Stacji C12 „Nowy Świat”.

———————————–

Design works in progress

We are currently at the stage of supplementing information required to continue the building permit procedure for the following Construction Tasks C09, C10, C11, C12, C15, V10, V11, V14 and V15. Due to the change of regulations determining the competent office to issue building permits for metro construction, application were prepared to be submitted to the Mazowsze Province Office, regarding the deviation from a number of steps in flight of stairs, deviation from the location of air intake-exhaust, deviation from the height of barriers and balustrades and deviation from fire protection requirements. Also the canopies placed at the entrances to Metro Line 2 are currently under negotiations with AMC Chołdzyński Company. We are also analysing design solutions on restoring elevators at C10 “Rondo ONZ” Station and the possibility of adding escalators at C12 “Nowy Świat” Station.

17:51, 25 lutego 2011
17:48, 21 lutego 2011
17:46, 17 lutego 2011
17:36, 12 lutego 2011
17:32, 8 lutego 2011
17:29, 31 stycznia 2011
17:26, 26 stycznia 2011
17:22, 26 stycznia 2011
17:19, 25 stycznia 2011

Oferty pracy

  • Facebook