Prace przy budowie szybu startowego „Powiśle”

15:15, 30 kwietnia 2011
 • Zrealizowaliśmy ok. 30-40% wykopu wstępnego (strona wschodnia i zachodnia).
 • Trwa budowa murków prowadzących dla ścian szczelinowych na stronie wschodniej. Wykonaliśmy 6 sekcji, czyli w przybliżeniu 10 metrów bieżących ścian szczelinowych.
 • Przebudowujemy sieć telekomunikacyjną i ciepłowniczą – trwają roboty przygotowawcze.
 • Trwa także usuwanie kolizji sieci sanitarnych i teletechnicznych.
 • Przebudowaliśmy kable tunelu Trasy Świętokrzyskiej.
 • Rozpoczęliśmy zabezpieczanie Pomnika Syrenki na czas budowy. Trwa wykonywanie ścianki szczelnej przy cokole pomnika, od strony Wisły. Nadzór nad tymi pracami sprawuje pracownik z uprawnieniami konserwatorskimi.
 • Trwa wykonywanie przyłącza elektrycznego do placu budowy.
 
fot. Mazhar Basa
 
 

Zobacz także:
Prace w fabryce na ul. Marywilskiej
Postęp budowy – luty 2011

________________________

Execution of „Powiśle” Starting Shaft

 • We have executed approx. 30-40 % of primary excavation (eastern and western side)
 • The construction of guide walls for the diaphragm walls on the eastern side is in progress. Six sections that is approx. 10 linear meters of diaphragm walls are already executed.
 • The reconstruction of telecommunication and heating networks is in progress – currently we are executing preparatory works.
 • Also, the removal of collisions with sanitary and teletechnical networks is in progress.
 • We have reconstructed the cables in Trasa Świętokrzyska tunnel.
 • Currently we are securing the Syrenka Monument [Pomnik Syrenki] for the construction period. The sheet piles are now executed next to the monument’s plinth, at the side of Vistula River. A licenced conservator is supervising the works.
 • Execution of power connection to the construction site is in progress.

See also:
Works in the plant at Marywilska St.
Construction progress – February 2011

15:03, 30 kwietnia 2011
15:02, 30 kwietnia 2011
15:01, 29 kwietnia 2011
10:46, 29 kwietnia 2011
14:58, 22 kwietnia 2011
10:06, 20 kwietnia 2011
14:55, 18 kwietnia 2011
13:26, 7 kwietnia 2011
13:24, 4 kwietnia 2011

Oferty pracy

 • Facebook