Prace przy Rondzie Daszyńskiego wznowione

13:27, 14 października 2010

Od 29 września do 4 października roboty przy Rondzie Daszyńskiego były wstrzymane w związku z odkryciem starych fundamentów w obrębie wykopu wstępnego. Czekaliśmy na opinię Stołecznego Konserwatora Zabytków. 1 października Stołeczny Konserwator Zabytków wydał Decyzję nr 127A/10 o przeprowadzeniu badań archeologicznych w rejonie stacji Rondo Daszyńskiego w okresie od 4 do 30 października.

5 października, około godziny 11.00, prace przy budowie szybu startowego zostały wznowione pod stałym nadzorem archeologicznym. Zgodę wyraził najpierw archeolog zatrudniony przez Metro Warszawskie, a następnie Inspektor Nadzoru. 14 października po przeprowadzeniu inwentaryzacji fundamentów starej fabryki, nadzór archeologiczny wydał zgodę na ich rozbiórkę.

Rozpoczęto przebudowę sieci cieplnej oraz prace związane z wykonaniem wykopu wstępnego i platformy roboczej.

—————————————

Continuation of works connected with Rondo Daszyńskiego

From 29th September to 4th October the works at Rondo Daszyńskiego were suspended due to the discovery of old foundations in the area of the preliminary excavation. We waited for the opinion of the Warsaw Heritage Conservator. On 1st October the Warsaw Heritage Conservator issued Decision No. 127A/10 on carrying out archaeological tests in the area of Rondo Daszyńskiego Station in the period from 4th to 30th October.

On 5th October, about 11.00 a.m., works connected with the construction of the starting shaft started again under continuous archaeological supervision. The approval was first issued by the archaeologist employed by Metro Warszawskie and subsequently the Supervision Inspector. On 14th October, after the cataloguing of the foundations of the old factory was carried out, the archaeological supervision issued its approval for demolishing the foundations.

The construction of the heat network and works connected with preliminary excavation and working platform started.

 

13:25, 13 października 2010
13:22, 12 października 2010
13:20, 30 września 2010
13:11, 30 września 2010
13:02, 30 września 2010
12:58, 30 września 2010
12:47, 29 września 2010
13:04, 25 września 2010
12:42, 25 września 2010

Oferty pracy

  • Facebook