Postęp prac w fabryce na ul. Marywilskiej

15:17, 30 kwietnia 2011
 • Wykonaliśmy przyłącze wodociągowe, kanalizacyjne i odwodnienie;
 • Realizowane są prace remontowe;
 • Zakończyliśmy roboty fundamentowe (posadzki);
 • Przygotowujemy elementy do badań ogniowych, podłoża pod agregaty pary oraz torowiska pod suwnice bramowe;
 • Demontujemy istniejące suwnice;
 • Dostarczono już wózki pod formy.

 

Zobacz także:
Prace w fabryce na ul. Marywilskiej
Postęp budowy – luty 2011

_______________________

Progress of works in plants at Marywilska St.

 • Water and sewage connections, as well as drainage are executed;
 • Repair works are in progress;
 • Foundation works (floor) are completed;
 • We are preparing segments to carry out fire tests, subbase for the steam generator and tracks for gantry cranes;
 • We are dismantling the existing cranes;
 • The trollies for carrying the moulds were delivered.


See also:
Works in the plant at Marywilska St.
Construction progress – February 2011

 

15:15, 30 kwietnia 2011
15:03, 30 kwietnia 2011
15:02, 30 kwietnia 2011
15:01, 29 kwietnia 2011
10:46, 29 kwietnia 2011
14:58, 22 kwietnia 2011
10:06, 20 kwietnia 2011
14:55, 18 kwietnia 2011
13:26, 7 kwietnia 2011

Oferty pracy

 • Facebook