Próbny montaż pryzmatów na budynku Ministerstwa Finansów

14:55, 18 kwietnia 2011

W dniach 13 – 18 kwietnia przeprowadziliśmy próbny montaż pryzmatów na gmachu Ministerstwa Finansów.

Jest to konieczne, gdyż elewacja została wykonana z unikalnego czerwonego piaskowca suchedniowskiego.

By uniknąć zniszczenia, urządzenia mają być do niej przyklejone za pomocą specjalnych materiałów, a nie bezpośrednio przykręcone. Testy zostały przeprowadzone w celu wybrania najlepszego materiału mocującego, który nie spowoduje przemieszczeń przymocowanych pryzmatów na skutek wahania temperatury, a jednocześnie nie uszkodzi elewacji i nie pozostawi na niej śladów. Z trzech różnych materiałów przygotowanych na bazie żywicy, wybrano ten najbardziej optymalny, który nie narusza struktury piaskowca oraz nie zmienia jego barwy

fot. www.metro.waw.pl

 

Zobacz także:
Uzupełniające badania geofizyczne
Inklinometry na trasie tunelu D13

______________

Prisms trial installation on the Ministry of Finance building

From April 13 to 18 we were carrying out a trial installation of prisms on the building of Ministry of Finance.

It is a necessary installation as the building elevation was made of unique red suchodeniowski sandstone.

In order to avoid damages, the devices will be glued to the walls by means of special materials and not directly screwed. We carried out a few tests to verify which adhesive material is the best to keep the attached prisms in one place no matter the temperature fluctuation, and guarantees that the elevation will be undamaged and free of glue traces. We chose the most optimal resin adhesive out of three different producs, which makes no damage to the sandstone structure or colour.

 

See also:
Supplementary geophysical tests
Inclinometers on the D13 tunnel route

 

13:26, 7 kwietnia 2011
13:24, 4 kwietnia 2011
13:19, 4 kwietnia 2011
11:37, 30 marca 2011
11:17, 30 marca 2011
11:13, 30 marca 2011
11:01, 30 marca 2011
18:08, 29 marca 2011
18:06, 29 marca 2011

Oferty pracy

  • Facebook