Projekt organizacji ruchu na czas budowy stacji Dworzec Wileński zaakceptowany

18:49, 15 września 2011

W dniu 15.09 2011 r. Inżynier Ruchu m. st. Warszawy – Janusz Galas zatwierdził do realizacji projekt wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu w rejonie budowy stacji C15 – Dworzec Wileński.


Zmiany od października

Od tego momentu AGP Metro Polska S.C. jako wykonawca centralnego odcinka II linii metra w Warszawie, może zacząć wprowadzanie zmian. Na wdrożenie nowej organizacji oraz wejście na plac budowy potrzebujemy kilka tygodni. Prace w centrum Pragi ruszą najprawdopodobniej w weekend 8-9 października lub tydzień później, w okolicach 15-16 października 2011 r. Utrudnienia potrwają do końca 2013 r.

W czasie budowy ostatniej stacji odcinka centralnego – Dworca Wileńskiego, tradycyjnie uprzywilejowana będzie miejska komunikacja zbiorowa.


Zamknięcie  Targowej – ruch na Moście Śląsko-Dąbrowskim

Zamknięta będzie ulica Targowa pomiędzy ulicami Białostocką i 11 Listopada. Zachowany zostanie ruch na wprost przez skrzyżowanie Targowa / Solidarności i w ciągu al. Solidarności, przy czym na odcinku od pl. Bankowego, przez Most Śląsko-Dąbrowski aż do ul. Szwedzkiej, przejazd będzie możliwy tylko i wyłącznie dla pojazdów komunikacji miejskiej, rowerzystów i motocyklistów. Zewnętrzne pasy al. Solidarności zamienią się w parking Parkuj i Jedź.


Zmiany tramwajowe

Zmiany w ruchu tramwajowym ruszą już z dniem 1 października. Zlikwidowany zostanie ruch tramwajów na ul. Targowej między ul. Kijowską i Dworcem Wileńskim. Tramwaje od strony Ronda Żaba pojadą nowym łącznikiem powstałym na skrzyżowaniu ul. Targowej z ul. 11 Listopada. Dotrą one na most Śląsko-Dąbrowski, objeżdżając cerkiew ulicami: 11 Listopada, Targową, Ratuszową i Jagiellońską (tymczasowe torowisko – pętla zoo).

Kierowcy jadący od strony Radzymina lub Marek będą musieli poruszać się ul. Szwedzką do mostu Gdańskiego albo ulicami Radzymińską, Ząbkowską i Kłopotowskiego w kierunku mostu Świętokrzyskiego.


Ruch na Trasie W-Z

Dopuszczony został ruch na trasie W-Z między pl. Bankowym i Wisłostradą – jednak bez możliwości wjazdu na most. Auta na Trasie W-Z będą zatem jeździły tylko między pl. Bankowym a Starówką.  Autobusy zaś, które Trasą W-Z dotrą na pl. Bankowy – będą miały w tym miejscu pętlę.

 

Zobacz także:
Zmiany w organizacji ruchu na Al. Jana Pawła II i Marszałkowskiej
Kolejny odcinek Świętokrzyskiej zamknięty

Zamknięcie ul. Świętokrzyskiej

_______________________________________

Traffic organization plan for the time of constructing Dworzec Wileński Station approved

New traffic organization within C15

On 15.09.2011, Warsaw Traffic Engineer Janusz Galas approved the temporary traffic organization within C15 Dworzec Wileński Station.

Changes from October

As of this moment, AGP Metro Polska S.C., the contractor of the central section of Metro Line II in Warsaw, can start introducing changes. We need few weeks to implement the traffic organization and start the works on site. Works in the very center of the District of Praga will be started probably at the weekend of 8-9 October or one week later, around 15-16 October 2011.

Traffic difficulties will last till the end of 2013.

Traditionally, during the construction of the last station of the central section – Dworzec Wileński, the public transport will have priority

Closure of Targowa Street – traffic on Śląsko-Dąbrowski Bridge

Targowa Street, between Białostocka Street and 11 Listopada Street, will be closed.

It is still possible to pass through the intersection of Targowa Street and Solidarności Avenue and along Solidarności Avenue, but only the public transport means, cyclists and motorcyclists are permitted to pass from Bankowy Square, through Śląsko-Dąbrowski Bridhe up to Szwedzka Street. The external lanes of Solidarności Avenue wil be changed into Park&Ride car parks.

Tram changes

Tram traffic will be changed as of 1 October. The tram traffic will be closed in Targowa Street between Kijowska Street and Dworzec Wileński. Trams from Rondo Żaba will go through new switch at the intersection of Targowa and 11 Listopada Streets. They will reach Śląsko-Dąbrowski Bridge going around the Orthodox church through: 11 Listodapa, Targowa, Ratuszowa and Jagiellońska Streets (temporary tracks – zoo terminal),

Drivers coming from Radzymin or Marki would have to go through Szewdzka Street up to Gdański Bridge or Radzymińska, Ząbkowska and Kłopotowskiego Streets to Świętokrzyski Bridge.

Traffic in Trasa W-Z (East-West Road)

It is permitted to pass through Trasa W-Z, between Bankowy Square and Wislostrada – but without the possibility of coming into the bridge. Cars in Trasa W-Z will be driven only between Bankowy Square and the Old Town. Buses reaching Bankowy Square from Trasa W-Z will have a terminal hear.

 

See also:
Changes in traffic organization in Jana Pawła II Avenue and Marszałkowska Street
Another part of Świętokrzyska Street closed for traffic
Closure of Świętokrzyska Street

 

17:54, 10 września 2011
10:20, 10 września 2011
19:06, 9 września 2011
11:53, 7 września 2011
18:59, 6 września 2011
16:50, 28 sierpnia 2011
14:43, 27 sierpnia 2011
17:31, 24 sierpnia 2011
11:44, 24 sierpnia 2011

Oferty pracy

  • Facebook