Projekt TBM i System Rozpowszechniania Danych Monitoringu

14:41, 26 listopada 2010

Zakończono prace związane z projektem głowicy skrawającej. Opracowano ostatecznie Projekt TBM – projekt podstawowy i szczegółowy. Rozpoczęto produkcję części tarczy TBM. Na styczeń 2011 roku planujemy rozpoczęcie wstępnego montażu. Rozpoczęliśmy także publikację danych monitoringu na stronie internetowej (System Rozpowszechniania Danych Monitoringu).

________________

The TBM Design and Monitoring Data Distribution System

Works connected with the cutter head design. The final version of the TBM Design was prepared – the basic and detailed designs. Production of part of the TBM began. In January 2011 we are planning to begin the initial installation. We also began publishing of the monitoring data on the Internet website (Monitoring Data Distribution System).

14:23, 26 listopada 2010
12:34, 25 listopada 2010
12:28, 24 listopada 2010
12:26, 10 listopada 2010
11:25, 3 listopada 2010
17:39, 30 października 2010
17:29, 29 października 2010
17:06, 25 października 2010
14:55, 25 października 2010

Oferty pracy

  • Facebook