Rondo Daszyńskiego – prace pod stropem

15:31, 18 listopada 2011

Zakończono budowę ścian szczelinowych i stropu zachodniej części stacji Rondo Daszyńskiego. To przełomowy moment budowy pierwszej stacji metra – ekipa budowlana rozpoczyna kolejny etap już pod ziemią, czyli wydobywanie ziemi spod płyty stropowej.

W pierwszej kolejności na obwodzie korpusu stacji wykonano ściany szczelinowe – na głębokości ponad 30 m zainstalowano zbrojenia i zalano je betonem. Następnie za pomocą metody odkrywkowej powstał górny strop – bezpośrednio na gruncie układana jest warstwa tzw. chudego betonu, na którym wykonuje się następnie płytę stropową. Dalsze głębienie wykopu i budowa stacji odbywa się już pod gotowym stropem stacji. Urobek wydobywany jest otworami technologicznymi za pomocą specjalistycznego sprzętu. Takim sposobem wykonuje się kolejne stropy, aż po płytę denną.

Stacja C09 Rondo Daszyńskiego – podobnie jak wszystkie stacje, wentylatornie szlakowe i tory odstawcze centralnego odcinka II linii metra – zostanie wybudowana przy użyciu metody stropowej (mediolańskiej).

Główną zaletą tej metody jest możliwość bezpiecznego prowadzenia prac w terenie gęsto zabudowanym, w szczególności w sąsiedztwie budynków starych, zabytkowych czy w złym stanie technicznym. Ponadto już po wykonaniu stropu powierzchnia terenu przywracana jest do stanu pierwotnego.

 

fot. Barbara Janaszek

 

Zobacz więcej:

Strop stacji Powiśle w betonie architektonicznym
Fotogaleria z demontażu pomnika Polsko-Radzieckiego Braterstwa Broni na Pradze

 

__________________________

Rondo Daszyńskiego – works under a slab

The diaphragm walls and slab in the eastern part of Rondo Daszyńskiego Station. It is a landmark moment of the first metro station construction – the working team now starts another stage but this time underneath the ground, that means drawing out soil from under the floor slab.

First, the diaphragm walls were executed within the station’s outline – reinforcement was installed and filled with concrete at the depth of 30 m. Next, the top slab was made by means of open cast method – a layer of lean concrete is cast directly onto the ground, on which the floor slab is made at later stage. Further excavation deepening and construction of the station is performed under the prepared roof of the station. The spoil is extracted through technological openings by means of specialist equipment. This method is used to build next floors until reaching the bottom slab.

C09 Rondo Daszyńskiego Station – similar to all stations, ventilation shafts and holding tracks of the Central Section of Metro Line 2– will be constructed using the top-down method.

The utmost advantage of this method is the safety of executed works in a densely built-up area, particularly close to old and historic buildings or buildings in a poor technical condition. It’s worth mentioning here, that after completing the floor, the ground area is restored to its original condition.

 

See also:

Top slab in Powiśle Station embedded in architectural concrete
Photo gallery showing the disassembly of the Brotherhood in Arms Monument in Praga District

 

12:32, 10 listopada 2011
17:58, 9 listopada 2011
13:43, 8 listopada 2011
15:36, 28 października 2011
14:43, 26 października 2011
15:02, 22 października 2011
17:45, 20 października 2011
17:59, 18 października 2011
16:33, 15 października 2011

Oferty pracy

  • Facebook