Rosną stropy na Dworcu Wileńskim

15:34, 6 czerwca 2012

Po wschodniej stronie Wisły powstaje jedna z największych stacji centralnego odcinka II linii metra. W samym centrum Pragi, wzdłuż ulicy Targowej rozciąga się korpus stacji, której początek wyznacza ul. Białostocka, a koniec – ul. 11 listopada. Kilka dni temu zakończyliśmy betonowanie trzeciej już sekcji stropu.

Do jej wykonania budowniczowie użyli 650 m³ betonu. W środkowej części stropu widać już otwór technologiczny, poprzez który na powierzchnię wydobywany będzie urobek.

W okolicach budynku Poczty Polskiej zakończyliśmy też wszystkie przewidziane dla tej części konstrukcji ściany szczelinowe.
Rozpoczęliśmy także prace zmierzające do wykonania stropu pośredniego – ściślej obniżenia tej partii stropu. Umożliwi ono przeprowadzenie magistrali wodnej oraz kanalizacyjnej w poprzek ul. Targowej. Przełożyliśmy również sieć teletechniczną kolidującą z powstającym korpusem stacji.

Prace wokół placu Wileńskiego

Naprzeciw cerkwi zlokalizowany zostanie obiekt torów odstawczych, które m.in. umożliwią w przyszłości przedłużenie linii metra w stronę Targówka. Między ul. Wileńską a ul. 11 listopada zakończono realizację ścian szczelinowych. Na chwilę obecną pozostało nam do wykonania ok. 25 baret, których celem jest podtrzymanie przyszłego stropu obiektu torów odstawczych oraz ściana odcinająca, który usprawni wybieranie urobku z wnętrza korpusu.

fot. M. Żuchowski

Zobacz także:

Pierwsza sekcja stropu na Dworcu Wileńskim gotowa

Pierwszy strop na stacji Stadion

14:33, 5 czerwca 2012
13:53, 4 czerwca 2012
15:26, 2 czerwca 2012
18:05, 31 maja 2012
14:34, 30 maja 2012
13:42, 25 maja 2012
14:36, 21 maja 2012
14:47, 17 maja 2012
18:45, 16 maja 2012

Oferty pracy

  • Facebook