Ściana oporowa w Porcie Praskim

17:24, 16 stycznia 2012

 Na stacji Stadion ukończono kluczowy odcinek ściany oporowej, której zadaniem jest odgrodzenie korpusu przyszłej stacji od kanału portowego znajdującego się w jej sąsiedztwie. Ściana oporowa powstaje na terenie basenu Portu Praskiego i aby ją wykonać musieliśmy wcześniej zamontować w tym miejscu ściankę szczelną, zwaną ścianką Larsena. Przypomnijmy, że jest to konstrukcja złożona ze stalowych profili, kształtem przypominających literę „U”. Wbijane tuż obok siebie tworzą nieprzepuszczalną zaporę i nie pozwalają na przedostanie się wód do wnętrza wykopu.

Aktualnie obie konstrukcje znajdują się obok siebie. W przyszłości Larsen zniknie, a zostanie tylko ściana oporowa. W przekroju poprzecznym ma ona kształt litery „L” i stojąc na palach, jest mocno związana z gruntem. W kolejnych etapach prac budowlanych ściana zostanie zasypana kruszywem od strony korpusu przyszłej stacji, skracając długość kanału portowego.

W ścianie oporowej znajduje się otwór wylotowy kolektora wodnego, łączącego kanał Portu Praskiego z Jeziorem Kamionkowskim. Połączenie obu zbiorników pozwala utrzymać bezpieczny poziom wody w jeziorku. Istniejąca instalacja sanitarna przebiega w poprzek powstającej stacji metra Stadion. Aby ostatecznie wykonać kolektor, potrzebne będzie wcześniejsze przygotowanie obejścia (by-pass), które umożliwi ominięcie korpusu stacji.

fot. Maciej Żuchowski

Zobacz także:
Prace na C14. Zasypywanie fragmentu Portu Praskiego
Kamery online na budowie metra
Postęp prac na stacji Stadion

______________________

Retaining Wall in Port Praski

At Stadion Station we completed a crucial section of retaining wall constructed in order to separate the body of future station andport channel located in its vicinity. The retaining wall is being constructed in the basin of Port Praski and before we had to do the sheet piling called also the Larssen profiles. Let us remind you that it is a structure composed of steel profiles resembling the letter U. If you drive one profile next to other, they will create a impervious barrier protecting the excavation against water flow.

Currently the structures are adjacent. In the future, the Larssen profiles will disappear and only the retaining wall remain. The retaining wall has cross-section in the form of letter L and supported by piles it’s deeply connected with the soil. In the following stages of works the wall will be covered with aggregate from the side of future station body, shortening the length of port channel.

In the retaining wall there is an outlet of water collector which linksthe channel of Port Praski and Jezioro Kamionkowskie. Connection of both water bodies makes it possible to maintain a safe water level in the lake. The existing sanitary installation runs through the Stadion Metro Station. In order to complete the collector, it will be necessary to execute a by-pass that will allow avoiding the station body.

Photo Maciej Żuchowski

See also:
Works at C14. Backfilling of the part of Port Praski
Construction Site Webcams
Progress of works in Stadion Station

 

14:26, 13 stycznia 2012
17:34, 12 stycznia 2012
19:35, 11 stycznia 2012
10:24, 12 grudnia 2011
17:11, 29 listopada 2011
16:05, 29 listopada 2011
11:45, 27 listopada 2011
17:24, 21 listopada 2011
15:31, 18 listopada 2011

Oferty pracy

  • Facebook