Spotkania dotyczące pomieszczeń dla Policji na stacjach II linii metra

16:28, 8 marca 2010

W marcu odbyły się spotkania między przedstawicielami Konsorcjum AGP Metro Polska S.C., Metra Warszawskiego, ILF Consulting Engineers i Policji w sprawie uzgodnienia wymagań, jakie powinny spełniać pomieszczenia przeznaczone dla Policji na wszystkich stacjach II linii metra oraz na stacjach C11 i C14.

____________

Meetings concerning the rooms for the Police at stations of II metro line

In March, meetings were held between the representatives of AGP Metro Polska, Metro Warszawskie, ILF Consulting Engineers and the Police on the agreed requirements to be met by rooms for the Police at all stations of II metro line including stations C11 and C14.

 

16:26, 4 marca 2010
16:24, 26 lutego 2010
16:17, 25 lutego 2010
16:16, 18 lutego 2010
16:15, 10 lutego 2010
16:12, 8 lutego 2010
17:05, 2 lutego 2010
17:20, 1 lutego 2010
05:29, 29 stycznia 2010

Oferty pracy

  • Facebook