Spotkanie koordynacyjne

16:24, 26 lutego 2010

26 lutego miało miejsce spotkanie koordynacyjne między przedstawicielami naszego Konsorcjum, Metra Warszawskiego, ILF Consulting Engineers, Rocksoil i Konsorcjum firm AMC – Andrzej M. Chołdzyński Sp. z o.o. – Metroprojekt Sp. z o.o.

Przedstawiony został scenariusz drążenia tuneli przyjęty przez nas przy realizacji budowy centralnego odcinka II linii metra. Projektant ILF Consulting Engineers przedstawił postęp prac projektowych w zakresie architektury, sieci, dróg, monitoringu i procedur uzyskania pozwoleń.

__________________

Coordination Meeting

On 26th of February the coordination meeting took place between the representatives of our consortium, Metro Warszawskie, ILF Consulting Engineers, rocksoil and the consortium of AMC – Andrzej M. Choldzynski Sp. z o.o. – Metroprojekt Sp. z o.o.

The scenario for tunnel drilling was presented which is adopted by us for the execution of the central section of II metro line. Designer, ILF Consulting Engineers presented the progress of design works in architecture, utilities, roads, monitoring and procedures for obtaining permits.

 

16:17, 25 lutego 2010
16:16, 18 lutego 2010
16:15, 10 lutego 2010
16:12, 8 lutego 2010
17:05, 2 lutego 2010
17:20, 1 lutego 2010
05:29, 29 stycznia 2010
16:00, 18 stycznia 2010
15:59, 14 stycznia 2010

Oferty pracy

  • Facebook