Stacja bentonitowa na Rondzie Daszyńskiego

17:17, 24 stycznia 2011

Aktualnie kontynuujemy budowę ścian szczelinowych. Wybudowaliśmy specjalistyczną instalację, tzw. stację bentonitową dla oczyszczania zawiesiny bentonitowej. Uruchomiona została także druga stacja bentonitowa. Rozpoczęliśmy wykonywanie wykopów pod ściany szczelinowe szybu startowego. Nadal trwają prace związane z usuwaniem kolizji teletechnicznych, energetycznych i sanitarnych. Przebudowywana jest też sieć cieplna. Zakończyliśmy demontaż istniejącej komory ciepłowniczej i rozpoczęliśmy realizację nowej komory (E14/P2). Kontynuowane są badania polowe przed rozpoczęciem stabilizacji gruntu.

——————————————–

Bentonite station at Rondo Daszyńskiego

Currently, we continue executing diaphragm walls. We have built up a specialist installation, the so-called bentonite station, for treating bentonite slurry. Also, a second bentonite station was launched. We started carrying out excavations for diaphragm walls for starting shaft. The works on removing teletechnical, power and sanitary sewage system collisions are still in progress. Also, the heating network is in the course of relocation. The existing heating chamber was successfully dismantled, while a new chamber (E14/P2) is now under construction. Currently, we continue carrying out field tests before performing the ground improvement process.

 

17:12, 23 stycznia 2011
16:28, 20 stycznia 2011
16:05, 14 stycznia 2011
15:43, 10 stycznia 2011
15:38, 3 stycznia 2011
16:24, 29 grudnia 2010
16:21, 28 grudnia 2010
16:15, 28 grudnia 2010
15:59, 27 grudnia 2010

Oferty pracy

  • Facebook