Strop stacji Powiśle w betonie architektonicznym

15:36, 28 października 2011

Publikowaliśmy wcześniej informację o betonowaniu stropu stacji Powiśle po stronie wschodniej. Dziś prezentujemy Państwu zdjęcia, na których widnieje gotowy strop. Jego zbrojenie, zalane wcześniej betonem budowlanym, otrzymało nową fasadę w postaci betonu architektonicznego. Spełnia on parametry wytrzymałości i trwałości przy jednoczesnym zachowaniu walorów estetycznych.

Kolejnym etapem będzie wykonanie jego drugiej części przy tunelu Wisłostrady.

 

Zobacz także:
Zabetonowaliśmy strop górny stacji Powiśle
Prace na C09

____________________

Top slab in Powiśle Station embedded in architectural concrete

 

Previously, we published information about concreting the top slab of Powiśle Station in the eastern side. Today, we would like to present pictures in which you can see the ready top slab. Its reinforcement, which had been filled with concrete, has now new façade in the form of architectural concrete. It meets the strength and durability requirements and it has good aesthetic qualities as well.

The next stage will be the execution of its second part by the tunnel of Wisłostrada.

See also:
The stop slab of Powiśle Station was concreted
Works in C09

 

fot. Maciej Żuchowski

 

14:43, 26 października 2011
15:02, 22 października 2011
17:45, 20 października 2011
17:59, 18 października 2011
16:33, 15 października 2011
18:50, 7 października 2011
17:42, 6 października 2011
17:00, 6 października 2011
17:15, 26 września 2011

Oferty pracy

  • Facebook