Styczniowe prace Wykonawcy

17:26, 26 stycznia 2011

W styczniu wykonaliśmy i przekazaliśmy opinię ornitologiczną dotyczącą planowanego usunięcia drzew i krzewów w związku z budową stacji C14 „Stadion”. Wykonaliśmy także pomiar pierwotny 7 budynków na ul. Prostej. Trwa monitoring budynku Prosta 69 – na stacji C09 „Rondo Daszyńskiego” oraz monitoring w obrębie stacji C 13 „Powiśle”. Pomiary dokonywane są w dwutygodniowych cyklach. Trwają też działania związane z pozyskiwaniem działek przeznaczonych na zaplecza budowy oraz uzgodnienia dot. kwestii rozwiązań technologicznych umożliwiających wykonanie przejścia w poziomie hal peronowych pomiędzy istniejącą, a projektowaną stacją.

————————————-

The Contractor’s works – January

In January, due to the construction of C14 ‘Stadion’ Station, we prepared and submitted the ornithological opinion regarding planned tree and bush cutting. We also carried out zero measurement of 7 buildings at Prosta St. The monitoring is continued on Prosta 69 building – at C09 “Rondo Daszyńskiego” Station, and within the area of C13 “Powiśle” Station. The measurements are carried out every second week. We are also working on obtaining the plots for site facilities and the agreements regarding technological solutions, which would enable executing a passage connecting the existing station with the designed one at the platform level.

17:22, 26 stycznia 2011
17:19, 25 stycznia 2011
17:17, 24 stycznia 2011
17:12, 23 stycznia 2011
16:28, 20 stycznia 2011
16:05, 14 stycznia 2011
15:43, 10 stycznia 2011
15:38, 3 stycznia 2011
16:24, 29 grudnia 2010

Oferty pracy

  • Facebook