Syrenka bezpieczna

17:12, 25 lipca 2011

Zakończyliśmy zabezpieczanie pomnika Syrenki znajdującego się niemalże w centrum placu budowy stacji C13 Powiśle.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby podczas wykonywania wykopu wstępnego zapewnić należyte bezpieczeństwo  jednemu z najbardziej rozpoznawalnych symboli stolicy, a zarazem atrakcji turystycznej miasta.

Z uwagi na brak zgody konserwatora zabytków na przeniesienie obiektu, musieliśmy go zabezpieczyć na czas trwania robót budowlanych. Posadowienie pomnika jest bardzo delikatne i bez dodatkowego wzmocnienia mogłoby dojść do uszkodzeń.

  • Wzmocniliśmy posadowienie cokołu pomnika, wykorzystując iniekcję betonu oraz ściany szczelne.
  • Następnie wykonaliśmy drewnianą obudowę, mającą na cele zabezpieczenie samego cokołu przed uszkodzeniami mechanicznymi lub działaniem czynników chemicznych.
  • Kolejnym etapem było zamontowanie stalowej konstrukcji, przypominającej ramę, która chronić będzie samą Syrenkę przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Obiekt będzie też monitorowany za pomocą specjalistycznych urządzeń geodezyjnych, które badać będą wpływ budowy stacji C13 na pomnik. Jako wykonawca zapewniamy, iż prace w pobliżu Syrenki będą prowadzone ze szczególną ostrożnością.

Po zabezpieczeniu / After the securing of monument
 
 
Źródło fotografii: pl.wikipedia.org. zgodnie z warunkami GNU Licencji Wolnej Dokumentacji
 

 

Zobacz także:
Propozycja nowej lokalizacji „Czterech Śpiących”
Tymczasowa lokalizacja płyty Virtuti Militari oraz Kamienia Pamięci Obrońców Elektrowni „Powiśle”
Niewybuch na Powiślu

 

 

_________________

Safe Syrenka

We finished securing Syrenka Monument located almost in the heart of the construction site of C13 Powiśle Station.

During the preliminary excavation we made every effort to guarantee suitable safety of one of the most recognizable symbols in the capital at the same time being a city tourist attraction.

Since the conservator did not permit to relocate the structure, we had to secure it for the duration of construction works. The monument’s foundation is very delicate and a lack of additional reinforcement might cause damages.

  • We reinforced the foundation of the monument’s pedestal, with the use of concrete injection and sheet piles.
  • Next we carried out a wooden casing for the monument in order to secure the pedestal itself against mechanical damages or chemical factors.
  • Next step was to install a steel structure resembling the frame which will protect Syrenka against mechanical damages.

The structure will be also monitored by special geodesic devices assessing the impact of C13 station construction on the monument. As the contractor we guarantee that the works in the vicinity of Syrenka will be executed with particular carefulness.

 

Photo: pl.wikipedia.org according to regulations of GNU Free Documentation License

See also:
New location of ‘the Four Sleepers’ is proposed
The temporary location of the Virtuti Militari plaque and the Memorial Stone for the Defenders of the “Powiśle” Power Plant
Unexploded bombs in Powiśle

 

12:54, 25 lipca 2011
17:00, 22 lipca 2011
16:56, 19 lipca 2011
16:54, 19 lipca 2011
16:50, 17 lipca 2011
16:45, 16 lipca 2011
15:32, 15 lipca 2011
16:26, 14 lipca 2011
14:53, 9 lipca 2011

Oferty pracy

  • Facebook