Szyb startowy „Powiśle” – postęp prac

11:01, 30 marca 2011
 • Wykonaliśmy zaplecze budowy oraz zakończyliśmy budowę dróg tymczasowych i utwardzonych placów składowych
 • Rozpoczęliśmy wykonywanie wykopu wstępnego (strona wschodnia i zachodnia) oraz murków prowadzących dla ścian szczelinowych – na stronie wschodniej
 • Zakończyliśmy roboty przygotowawcze do budowy ściany szczelinowych – dostarczono i zamontowano sprzęt do głębienia ścian szczelinowych
 • Trwa przebudowa sieci energetycznej 110 KV
 • Wykonaliśmy 48 metrów ścianki szczelnej zabezpieczającej wykop do strony Wisły
 • Zdemontowaliśmy też schody Bulwaru Wiślanego
 • Zmontowaliśmy stację bentonitową – dostarczony został bentonit
 • Rozpoczęliśmy przebudowę sieci telekomunikacyjnych oraz kabli tunelu Trasy Świętokrzyskiej
 • Przebudowaliśmy kable trakcyjne w obrębie szybu startowego
 • Wykonujemy przyłącze elektryczne do placu budowy

—————————————————

„Powiśle” Starting Shaft – progress of works

 • We have executed site facilities and completed building temporary roads and paved storage areas,
 • We have commenced executing a primary excavation (eastern and western sides) and guide walls for diaphragm walls – on the eastern side
 • We have completed preparatory works for the diaphragm wall construction – the equipment for deepening diaphragm walls
 • 110 kV power network under reconstruction
 • We have executed 48 metres of sheet piles, which secures the excavation on the Vistula’s side
 • Stairs at Bulwar Wiślany [the Vistula Boulevard] dismantled
 • Bentonite station is finally installed – bentonite is delivered
 • We have started reconstructing telecommunication network and cables of the Trasa Świętokrzyska tunnel
 • Traction cables in the area of starting shaft are finally reconstructed
 • We are currently executing a power connection for the construction site

18:08, 29 marca 2011
18:06, 29 marca 2011
18:02, 28 marca 2011
18:00, 26 lutego 2011
17:51, 25 lutego 2011
17:48, 21 lutego 2011
17:46, 17 lutego 2011
17:36, 12 lutego 2011
17:32, 8 lutego 2011

Oferty pracy

 • Facebook