Tabor dla II linii metra

16:29, 11 marca 2010

11 marca odbyło się spotkanie naszych przedstawicieli z Zarządem Metra Warszawskiego przy udziale przedstawicieli Służby Taboru i Służby Linii w celu uzgodnienia stanowiska w sprawie opracowania „Warunków technicznych i parametrów technicznych systemów liniowych”. Przekazaliśmy także Inwestorowi dokument pn. „Warunki techniczne i parametry techniczne systemów liniowych w zakresie niezbędnym dla ogłoszenia zamówienia publicznego na dostawę taboru dla II linii metra”.

__________________

Rolling stock for the II metro line

On 11th of March was held a meeting of our representatives with the Board of Metro Warszawskie with participation of representatives of the Rolling Stock units and Line service units for the purpose of settling the position on the elaboration of „Technical Conditions and Technical Parameters of the Whole Line Systems”. We also provided to the investor the document entitled „Technical Conditions and Technical Parameters of the Whole Line Systems in scope necessary for announcing public procurement for the delivery of rolling stock for II metro line”.

16:28, 8 marca 2010
16:26, 4 marca 2010
16:24, 26 lutego 2010
16:17, 25 lutego 2010
16:16, 18 lutego 2010
16:15, 10 lutego 2010
16:12, 8 lutego 2010
17:05, 2 lutego 2010
17:20, 1 lutego 2010

Oferty pracy

  • Facebook