Uczniowie też chcą wiedzieć jak powstaje II linia metra

17:11, 29 listopada 2011

Od listopada w Punkcie Informacyjnym gościmy młodzież z Technikum Architektoniczno-Budowlanego im. Stanisława Noakowskiego w Warszawie, kształcącą się w kierunkach:

  • technik budownictwa
  • oraz technik urządzeń sanitarnych.

Lekcje pozaszkolne w Punkcie Informacyjnym

W trakcie organizowanych lekcji pozaszkolnych uczniowie dowiadują się jak powstaje II linia metra. Poznają przebieg centralnego odcinka, zaprojektowane stacje oraz technologię TBM zastosowaną przy budowie tuneli. Prezentując fotografie z placów budowy, pracownicy Punktu przybliżają młodym adeptom sztuki budowlanej nie tylko organizację placu budowy, rodzaje maszyn czy też metodę stropową. Wyjaśniają  czym są instrumenty monitoringu geodezyjnego, a do czego służą ścianki Larsena.


Organizacja zajęć

Szkoły chętne do wzięcia udziału w lekcji poświęconej budowie centralnego odcinka II linii metra w Warszawie, serdecznie zapraszamy. Prosimy kontaktować się z bezpośrednio z zespołem Punktu Informacyjnego AGP Metro Polska S.C.

Poniżej prezentujemy zdjęcia młodzieży z klas III a, b oraz e z TAB.

 fot. Magdalena Lubieniecka, Barbara Janaszek

Zobacz także:
Z wizytą na budowie II linii metra – lekcja pozaszkolna w Punkcie Informacyjnym

———————————————-

Students of technical college also want to know how Metro Line 2 is constructed

Starting from November the Information Point plays host to the students of Stanisław Noakowski Technical College of Architecture and Construction in Warsaw studying

  • techniques of construction
  • and sanitary equipment.


After-school classes in the Information Point

During the after-school classes the students find out how Metro Line 2 is constructed. They learn the route of the central section, designed stations and the TBM technology used for the tunnel boring. Presenting the photos of construction sites, the Info Point Staff introduce young trainees of construction art not only to the organization of construction site, types of machines but also top-down method. The Info Point explains what monitoring instruments are and what sheet piles are used for.


Organizing the classes

We kindly invite school willing to take part in a lesson dedicated to the construction of the central section of Metro Line 2. Please contact directly the staff of Punktu Informacyjnego AGP Metro Polska S.C.

Above you can find photos of students, group a, b and e of the Technical College of Architecture and Construction.


Photo: Magdalena Lubieniecka, Barbara Janaszek


See also:

Visit to the site of Metro Line II – after school lesson in the Information Point

16:05, 29 listopada 2011
11:45, 27 listopada 2011
17:24, 21 listopada 2011
15:31, 18 listopada 2011
12:32, 10 listopada 2011
17:58, 9 listopada 2011
13:43, 8 listopada 2011
15:36, 28 października 2011
14:43, 26 października 2011

Oferty pracy

  • Facebook