Uzyskane decyzje

17:29, 29 października 2010

 Uzyskaliśmy kolejne trzy decyzje: „Program Gospodarki Odpadami” (Decyzją Nr 320/10/PŚ.O), zaliczenie tuneli centralnego odcinka II linii metra w Warszawie do poszczególnych stopni zagrożenia wodnego (Decyzją Nr 5372/1/2010/2701/AG) oraz LICP – Lokalizacja Inwestycji Celu Publicznego (Decyzją Nr 23/WOL/ŚRÓ/PRN/C2/10).

——————————-

Obtained decisions

We have obtained another three decisions: „Waste Management Programme” (Decision No. 320/10/PŚ.O), qualification of particular tunnels of the central section of Metro Line 2 in Warsaw as particular degrees of water risk (by Decision No. 5372/1/2010/2701/AG) and LICP (Location for Public Purpose Investment) (by Decision No. 23/WOL/ŚRÓ/PRN/C2/10).

17:06, 25 października 2010
14:55, 25 października 2010
13:32, 21 października 2010
13:27, 14 października 2010
13:25, 13 października 2010
13:22, 12 października 2010
13:20, 30 września 2010
13:11, 30 września 2010
13:02, 30 września 2010

Oferty pracy

  • Facebook