W obiektywie – Dworzec Wileński

17:52, 5 lipca 2012

Choć ta praska stacja jest ostatnią, na teren której zostaliśmy wprowadzeni jako wykonawca – to rozpoczął się już na niej wykop podstropowy dla pierwszej podziemnej kondygnacji. Na obu częściach placu budowy – ulokowanych po dwóch stronach al. Solidarności – dostrzec też można coraz więcej elementów konstrukcyjnych korpusu.

Zapraszamy na kolejną dawkę informacji z placu budowy stacji Dworzec Wileński.

Południowy wschód,
czyli „co się dzieje” przed budynkiem galerii handlowej i poczty

Każdy z przechodniów zapewne zauważy rozciągający się na odcinku niemal 60 metrów strop górny przyszłej stacji i trwający w tej części placu pierwszy wykop podstropowy. To, czego nie widać gołym okiem, to otwierająca się prawie 5 metrów poniżej stropu przestrzeń kondygnacji -1, która powstała po wybraniu niemal 6000 ziemi. Obecnie trwa tam skuwanie ścian szczelinowych na wysokości przyszłej płyty pośredniej. Już niebawem ułożone zostanie zbrojenie i powstanie pierwsza kondygnacja na poziomie -1 stacji. Bezpośrednio pod nim znajdować się będzie hala peronowa, na której pasażerowie będą wysiadać lub też rozpoczynać podróż w stronę Woli.

Nieopodal tej części konstrukcji – bliżej ul. Białostockiej, realizowane są natomiast ściany szczelinowe stacji. W miejscu tym, po ukończeniu pracy przy budowie tuneli na odcinku Powiśle – Dworzec Wileński – na powierzchnię wyciągnięty zostanie TBM.

Północny zachód
– o pracach naprzeciw budynku cerkwi

W tej sekcji placu powstają natomiast tory odstawcze, które sięgać będą aż do ul. 11 Listopada. W tych też okolicach budowniczowie wykonują ostatnie barety, których zadaniem będzie podtrzymanie przyszłego stropu górnego oraz ostatnie już sekcje ścian szczelinowych. W przeciągu nadchodzącego tygodnia sfinalizujemy realizację ścian na torach odstawczych, co w okresie letnim pozwoli nam na wykonanie wszystkich stropów górnych dla obiektu torów odstawczych.

Zmierzając dalej – w kierunku al. Solidarności i siedziby PKP – dostrzec można zbrojenie kolejnej sekcji stropu górnego torów odstawczych.

Natomiast w samym centrum omawianej części placu budowy realizujemy obniżenie stropu w osłonie larsenowej. Jest ono niezbędne z uwagi kolizję sieci sanitarnej i potrzebę poprowadzenia tędy magistrali kanalizacyjnej, biegnącej wzdłuż osi al. Solidarności.

Fot. M. Żuchowski

Zobacz także:
Rosną stropy na Dworcu Wileńskim
Na poziomie -1 stacji Stadion widać już antresole
Pod stropem torów odstawczych

12:34, 4 lipca 2012
10:26, 30 czerwca 2012
16:40, 29 czerwca 2012
14:37, 28 czerwca 2012
16:39, 27 czerwca 2012
18:03, 19 czerwca 2012
17:35, 19 czerwca 2012
18:17, 18 czerwca 2012
15:18, 8 czerwca 2012

Oferty pracy

  • Facebook