Weekend z tarczą TBM (zdjęcia)

17:15, 26 września 2011

W ostatni weekend września wszyscy zainteresowani mogli wejść na plac budowy przy Rondzie Daszyńskiego i przyjrzeć się z bliska pierwszej maszynie TBM – Marii. Była to jedyna i niepowtarzalna okazja, by obejrzeć z każdej strony tarczę, która wydrąży cały północny tunel od Ronda Daszyńskiego do Dworca Wileńskiego. Pozostałe superkrety będą montowane w szybach startowych.

Oprócz tarczy na placu znajdowały się również ułożone w pierścień elementy obudowy tunelu. Przez ażurowe ogrodzenie odwiedzający podglądali trwające prace oraz maszynerię wykorzystywaną przy budowie stacji. W namiocie wykonawcy centralnego odcinka II linii metra można było przyjrzeć się modelowi całej maszyny. Odwiedzający z uwagą i zaciekawieniem oglądali animację przedstawiającą technologię TBM-EPB. Na wszystkie pytania związane z budową odpowiadali pracownicy AGP Metro Polska.

Dni otwarte cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Na C09 pojawiło się około 5 tysięcy gości! Były to osoby ze wszystkich grup wiekowych, od niemowląt po osoby w wieku emerytalnym. Większość stanowili mieszkańcy Warszawy, jednak nie zabrakło również osób przyjezdnych, z różnych zakątków Polski. Nie zawiedli także pasjonaci komunikacji miejskiej i kolejnictwa oraz budowniczowie pierwszej linii warszawskiego metra. Plac budowy stał się miejscem ciekawych dyskusji, wymiany wiedzy i doświadczeń. Na wszystkich przybyłych Maria zrobiła ogromne wrażenie.

Poniżej prezentujemy zdjęcia z tego wydarzenia:

                                                                 

fot. Maciej Żuchowski, Magdalena Lubieniecka

 

Zobacz także:
Głowice skrawające już w Warszawie
Uroczystość nadania imienia pierwszej z trzech tarcz TBM

__________________

Weekend with the TBM (photos)

The last weekend of September everybody could enter the site by Rondo Daszyńskiego and take a closer look at the first TBM – Maria. The was the unique chance to watch the shield, which will drill the whole northern tunnel from Rondo Daszyńskiego to Dworzec Wileński, from top to bottom. The remaining supermoles will be assembled in the staring shafts.

In spite of the shields, at the site there were also the elements of tunnel lining out in the form of a ring. Through an open fence, the visitors could see the works in progress and machinery used for the station construction. In the tent of the Contractor of the central section of Metro Line II, they could see the model of the whole machine. The visitors watched with interest and curiosity the animation presenting the TBM-EPB technology. The employees of AGP Metro Polska were answering to all questions related to the metro construction.

Open days enjoyed high popularity. In C09, there were approx. 5 thousand guests! They were from all age groups, from infants to elders. The majority was from Warsaw, but there were also many visitors from different parts of Poland. The enthusiasts of public and railway transport and the constructors of the first Warsaw metro line also did not fail. The construction site became a place of interesting discussions, exchange of knowledge and experience. Maria made a really big impression on all the guests.

Here you can see the pictures of this event.

 

See also:
Cutting heads already in Warsaw
TBM Name-Giving Ceremony

 

15:41, 22 września 2011
15:23, 22 września 2011
17:48, 16 września 2011
17:03, 16 września 2011
18:49, 15 września 2011
17:54, 10 września 2011
10:20, 10 września 2011
19:06, 9 września 2011
11:53, 7 września 2011

Oferty pracy

  • Facebook