Współpraca Konsorcjum z Inwestorem w grudniu 2010

15:59, 27 grudnia 2010

W grudniu dotyczyła ona nie tylko wielu uzgodnień, m.in. projektu budowlanego lewobrzeżnego bulwaru Wisły, projektu zagospodarowania terenu budynku biurowego przy ul. Cichej 8, a także lokalizacji rurociągu kablowego w pasie drogowym ulicy Zamoyskiego róg ulicy Sokolej czy też przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego w pasie drogowym ulicy Targowej. Nasze współdziałania w tym okresie dotyczyły także:

 • inwentaryzacji istniejących tras kablowych na I linii metra
 • przebudowy linii WN na stacjach C09 i C13 centralnego odcinka II linii metra
 • pozyskania terenu pod przebudowę gazociągu w rejonie „Ronda Daszyńskiego” oraz pod budowę czerpni powietrza w rejonie V14 (okolice ul. Sokolej)
 • rozwiązania układu drogowego w rejonie wentylatorni szlakowej V14
 • drogi dojazdowej na teren Biur Budowy na Placu Defilad
 • badań w terenie dla prac jet-groutingowych na stacji C09 „Rondo Daszyńskiego” oraz badań fundamentu przy ul. Tamka 4a
 • systemu monitoringu – budynek Polfa Warszawa S.A.
 • a także Instalacji tryskaczowych w halach odpraw i drogach komunikacyjnych na Stacji C15 „Dworzec Wileński”.

____________________

Cooperation between the Consortium and the Investor in December 2010

In December the cooperation concerned e.g. arrangements connected with the building permit design for the left-bank Vistula embankment, the site development plan for the office building at Cicha 8 and the location of the cable pipeline in the road lane of the corner of Zamoyskiego/Sokola streets and the waterline and sewage connection in the road lane of Targowa Street. Our cooperation in that period also regarded:

 • Listing of the existing cable routes at Metro Line 1
 • Reconstruction of HV cable lines at C09 and C13 Stations of the central section of Metro Line 2
 • Obtaining land for the reconstruction of the gas pipeline in the vicinity of “Rondo Daszyńskiego” and for the construction of the air intake in the vicinity of V14 (vicinity of Sokola Street)
 • Road layout solutions in the vicinity of V14 route ventilation shaft
 • Access roads for the Construction Site Offices at Plac Defilad
 • Field research for the jet-grouting works at C09 “Rondo Daszyńskiego” Station and survey of the foundations at ul. Tamka 4a
 • Monitoring system – the Polfa Warszawa S.A. building
 • As well as the sprinkler systems installations in the check-in areas and roads at C15 “Dworzec Wileński” Station.

 

15:53, 27 grudnia 2010
17:30, 22 grudnia 2010
15:50, 16 grudnia 2010
15:39, 16 grudnia 2010
15:27, 30 listopada 2010
15:21, 30 listopada 2010
15:07, 30 listopada 2010
14:56, 29 listopada 2010
14:51, 27 listopada 2010

Oferty pracy

 • Facebook