Stopień zaawansowania prac na stacji C13 Powiśle

15:07, 30 listopada 2010

Z dniem 15 listopada zostaliśmy wprowadzeni na budowę Szybu Startowego C13 Powiśle. Zorganizowaliśmy teren budowy i wdrożyliśmy czasową organizację ruchu. Do Parku Kultury im. Edwarda Rydza-Śmigłego zostały przeniesione kolidujące z budową stacji obiekty: pamiątkowa płyta Virtuti Militari oraz Kamień Pamięci Obrońców Elektrowni „Powiśle”. Trwają też prace przygotowawcze nad zabezpieczeniem pomnika Syrenki. Ponadto w rejonie przyszłej stacji przebudowaliśmy kolizje elektroenergetyczne i wprowadziliśmy monitoring obejmujący 35 punktów pomiarowych. Pomiary dokonywane są w dwutygodniowych cyklach.

____________

Works status at C13 Powiśle Station

On 15 November we entered the construction site of C13 Powiśle Starting Shaft. We organised the construction site area and we implemented the temporary traffic organisation. To the Edward Rydz-Śmigły cultural Park there were transported objects colliding with the construction of the station: the Virtuti Militari memorial plaque and theMemorial Stone for the Defenders of the “Powiśle” Power Plant. The preparatory works for the Syrenka Monument are in progress. Moreover, in the vicinity of the future station we reconstructed the power collisions and we implemented monitoring including 35 measurement points. The measurements are carried out in two-week cycles.


14:56, 29 listopada 2010
14:51, 27 listopada 2010
14:48, 26 listopada 2010
14:41, 26 listopada 2010
14:23, 26 listopada 2010
12:34, 25 listopada 2010
12:28, 24 listopada 2010
12:26, 10 listopada 2010
11:25, 3 listopada 2010

Oferty pracy

  • Facebook