Zamknięcie ulicy Świętokrzyskiej

16:19, 11 czerwca 2011

11 czerwca na odcinku od Ronda Daszyńskiego do ulicy Jasnej zamknięte zostały dla ruchu ulice Świętokrzyska i Prosta.

Aby wprowadzić w życie tymczasową organizację ruchu dla tego obszaru, musieliśmy ustawić ponad 800 znaków drogowych i wymalować pasy o łącznej powierzchni przekraczającej 7 tys. metrów kwadratowych.

Tymczasowa organizacja ruchu

Ruch na głównych ulicach poprzecznych: Karolkowej, Towarowej, Żelaznej, al. Jana Pawła II, Emilii Plater, Marszałkowskiej oraz Jasnej, został utrzymany.

Głównym objazdem dla komunikacji miejskiej na lewym brzegu Wisły stanie się ul. Grzybowska. Od tygodnia na ciągu ulic Grzybowska – Królewska obowiązuje nowa organizacja ruchu.

Dodatkowe parkingi

Czynnymi ulicami poruszać się będą pojazdy komunikacji publicznej – autobusy oraz tramwaje.

Dla mieszkańców poruszających się pieszo wytyczyliśmy chodniki i tymczasowe przejścia.

Na jezdni ulicy Świętokrzyskiej, pomiędzy ul. Bagno i ul. Zielną, wyznaczone zostały dodatkowe miejsca parkingowe – wjazd od strony Placu Grzybowskiego.

Zmiany tras linii autobusowych

Zmianie ulegną także trasy linii autobusowych : 105, 118, 125, 157, 160, 162, 166, 171, 174, 178, 218, 501, 507, 512.

Powstaną też nowe linie: 109, 128, 228.

Zlikwidowane zostaną linie 101, 150, 155, 506, 360.

 

Zobacz także:
Zastosowane technologie
Zamknięcie ul. Sokolej
Czasowa organizacja ruchu

————————————-

Closure of Świętokrzyska Street

On 11 June Świętokrzyska and Prosta Streets on section from Rondo Daszyńskiego to Jasna Street were closed for traffic.

In order to put the temporary traffic organization into practice in this area, we had to place over 800 road signs and paint lanes of total surface exceeding 7 thousand square meters.

Temporary traffic organization

The traffic on main cross streets: Karolkowa, Towarowa, Żelazna and Jana Pawła II Ave. was maintained.

The main diversion for public transport on the left bank of the Vistula will be Grzybowska Street. It’s one week since the new traffic organization within Grzybowska and Królewska Streets has been implemented.

Additional car park

Busses and trams will be directed to the open streets.

For city dwellers walking on foot we planned out sidewalks and temporary walkways.

On the roadway of Świętokrzyska Street between Bagno and Zielna Streets, additional parking spaces were created – access from Plac Grzybowski.

Changes to bus routes

There will be changes on routes 105, 118, 125, 157, 160, 162, 166, 171, 174, 178, 218, 501, 507, 512.

New routes 109, 128, 228 will be created.

Routes 101, 150, 155, 506, 360 will be removed.

 

See also:
Closure of Sokola Street
Temporary traffic organisation

 

16:08, 7 czerwca 2011
16:03, 4 czerwca 2011
16:02, 3 czerwca 2011
16:00, 31 maja 2011
15:58, 31 maja 2011
15:56, 31 maja 2011
15:52, 31 maja 2011
15:49, 31 maja 2011
15:47, 26 maja 2011

Oferty pracy

  • Facebook