Prace na C14. Zasypywanie fragmentu Portu Praskiego

14:43, 27 sierpnia 2011

Port Praski znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej stacji Stadion. Rozmiar korpusu stacji jest prawie dwukrotnie większy od pozostałych z uwagi na dostosowanie jej do przyszłego uruchomienia III linii metra (Stadion będzie stacją przesiadkową). Teren pod samą ulicą Sokolą jest niewystarczający na wybudowanie tak dużego obiektu, dlatego konieczne jest zmniejszenie Portu Praskiego. W sierpniu zasypano fragment środkowego basenu oraz terenów wokół niego. Wewnątrz basenu powstanie platforma utworzona z gruzu oraz ziemi, na którą będą mogły wjechać specjalne, wyposażone w młoty maszyny. Będą one wbijać profile ze stali, które wyznaczą nową granicę zmniejszonego portu. Następnie powstanie w tym miejscu ściana ze zbrojonego betonu. Działania te pozwolą nam zbudować pozostałą część stacji Stadion.

Aktualnie na stacji C14 :

  • wykonujemy groble na basenie Portu Praskiego – element robót prowadzący do realizacji ścianki w grodzic stalowych,
  • rozpoczęliśmy budowę ścian szczelinowych.
 
 fot. Wielobranżowy Projekt Koncepcyjny dla zaprojektowania i budowy odcinka centralnego II linii metra w Warszawie od Ronda Daszyńskiego do Dworca Wileńskiego.
 

Zobacz także:
130 pocisków na placu budowy stacji Stadion
Grobla na basenie Portu Praskiego
Prace geotechniczne na Stadionie i Powiślu

_______________

Works at C14. Backfilling of the part of Port Praski

Port Praski is in the immediate vicinity of the planned Stadion Station. The dimension of the station body is almost two times bigger than the others since it has to be adjusted to the future third metro line (transfer station). The area under Sokola Street is not sufficient for building such a big structure, so it is necessary to reduce Port Praski. In August, the part of the middle basin and its surrounding area were filled in. Inside the basin, there will be a platform made of debris and ground which could be used by special machines equipped with hammers. They will be driving steel profiles which will set the new border of the reduced port. Then, there will be made a wall from reinforced concrete. This will allow us to build the remaining part of Stadion Station.

Right now at C14:

  • We are making dikes in the basin of Port Praski – the element of works allowing us to make walls in steel sheet piles,
  • We started the construction of diaphragm walls.
Photo: Multidisciplinary Concept Design for the design and construction of the central section of Metro Line II in Warsaw from ‘Rondo Daszyńskiego’ Station and ‘Dworzec Wileński’ Station.

 

See also:
130 shells at the construction site of Stadion Station
Levee of Port Praski basin
Geotechnical Works at Stadion and Powiśle

 

17:31, 24 sierpnia 2011
11:44, 24 sierpnia 2011
15:20, 21 sierpnia 2011
17:45, 19 sierpnia 2011
15:40, 18 sierpnia 2011
12:21, 16 sierpnia 2011
12:01, 13 sierpnia 2011
15:12, 12 sierpnia 2011
11:17, 12 sierpnia 2011

Oferty pracy

  • Facebook