Zestawienia i pierwszy Aneks do umowy

17:47, 12 maja 2010

10 maja przekazaliśmy Inwestorowi:

  • zestawienie wielkości i wartości robót wykonanych w okresie od 28 października 2009 do  25 kwietnia 2010 r.
  • wykaz dokumentacji projektowej – projekt budowlany
  • oraz uszczegółowienie poz. 1.1 i 3.1 Wstępnego Preliminarza Rzeczowo-Finansowego Przedmiotu Zamówienia.

Dwa dni później przekazaliśmy również Harmonogram Rzeczowy oraz aneks do Umowy nr 225/IP/09 z prośbą o ich akceptację.

_________________

Statements and the first annex to the agreement

On May 10 we handed over to the Investor:

  • statement of the amount and value of works executed during the period from 28th of October 2009 to 25th of April 2010
  • design documentation list – building permit design
  • specialization of pos. 1.1 and 3.1 of the Preliminary Financial Schedule of the subject of Procurement.

Two days later, we also handed the material schedule and annex to Contract No. 225/IP/09 asking for their approval.

 

17:39, 25 kwietnia 2010
17:33, 16 kwietnia 2010
17:24, 12 kwietnia 2010
17:19, 31 marca 2010
16:49, 25 marca 2010
16:45, 25 marca 2010
16:41, 17 marca 2010
16:37, 15 marca 2010
16:29, 11 marca 2010

Oferty pracy

  • Facebook