Zgłoszenie kolejnych podwykonawców

12:40, 24 września 2010

Zgłosiliśmy Inwestorowi kolejnych podwykonawców. Są to:

 • Planeta SP (wykonanie, wdrożenie i utrzymanie czasowej organizacji ruchu na okres 3 lat)
 • OPF S.A. (odpowiedzialny za budowę kabla światłowodowego KO 626053C 48J)
 • PBM Budispaw Sp. Jawna (odpowiedzialny za przebudowę sieci cieplnej 2x Dn400 w rejonie stacji „Rondo Daszyńskiego”)
 • Venessa Sp. z o.o. (montaż i konserwacja sygnalizacji świetlnej oraz przygotowanie dokumentacji jej wdrożenia, potrzebnej do budowy szybu startowego oraz stacji „Rondo Daszyńskiego”)
 • Eurokop Sp. z o.o. (wykonanie robót rozbiórkowych, platformy roboczej i wykopów dla budowy obiektu szybu startowego oraz torów odstawczych).

__________________

Notifications of new subcontractors

We have notified to the Investor new subcontractors, which are:

 • Planeta SP (execution, implementation and maintenance of the temporary traffic organisation for the period of 3 years);
 • OPF S.A. (KO 626053C 48J construction of fibre optic cable);
 • PBM Budispaw Sp. Jawna (reconstruction of 2x Dn400 heat network in the area of “Rondo Daszyńskiego” Station);
 • Venessa Sp. z o.o. (installation and maintenance of the traffic lights and preparation of the documentation on the implementation of the traffic lights, needed for the construction of the starting shaft and “Rondo Daszyńskiego” station);
 • Eurokop Sp. z o.o. (execution of demolition works, working platform and excavations for the construction of the starting shaft and holding tracks structures).

 

12:37, 16 września 2010
12:32, 11 września 2010
12:30, 7 września 2010
12:13, 30 sierpnia 2010
12:08, 28 sierpnia 2010
12:10, 26 sierpnia 2010
12:06, 4 sierpnia 2010
11:54, 30 lipca 2010
12:02, 27 lipca 2010

Oferty pracy

 • Facebook