Zmiana terminu realizacji kontraktu

14:08, 10 maja 2013

7 maja pomiędzy AGP Metro Polska S.C. a Miastem Stołecznym Warszawa zawarto umowę, na podstawie której przesunięty został termin zakończenia budowy centralnego odcinka II linii metra.

Umowę na projekt i budowę odcinka centralnego II linii metra w Warszawie podpisaliśmy 28 października 2009 roku. Jej pierwotny kształt przewidywał zakończenie inwestycji w IV kwartale 2013 r., jednakże z uwagi na utrudnienia oraz niezależne od nas przestoje w budowie  – na mocy ugody sądowej termin ten przesunięto na 30 września 2014 r.

Warto podkreślić, że zmiana daty zakończenia kontraktu wynikła z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i Inwestora, skutkujących aż 337 dniami opóźnienia względem pierwotnego harmonogramu  – tyle zajęły bowiem dodatkowe prace wynikające z konieczności przebudowy i przenoszenia niezaznaczonych na planach instalacji podziemnych, wstrzymania prac budowlanych z powodu odkrycia niewybuchów i obiektów o charakterze archeologicznym, a także niesprzyjających warunków pogodowych.

14:29, 30 kwietnia 2013
14:29, 29 marca 2013
12:37, 23 marca 2013
12:15, 23 marca 2013
16:59, 14 marca 2013
14:04, 13 marca 2013
13:38, 13 marca 2013
11:55, 15 lutego 2013
16:31, 1 lutego 2013

Oferty pracy

  • Facebook