Zmiany w organizacji ruchu na Al. Jana Pawła II i Marszałkowskiej

12:01, 13 sierpnia 2011

Zwężenie Al. Jana Pawła II

We wtorek rano 16 sierpnia zwęzimy Al. Jana Pawła II do dwóch pasów – w obu kierunkach. Nowa organizacja ruchu zostanie wprowadzona dwuetapowo.

Najpierw na okres tygodnia zamkniemy dwa pasy zewnętrzne i nastąpi to właśnie w najbliższy wtorek, a w następnym tygodniu – dwa pasy wewnętrzne. Utrudnienia potrwają do końca sierpnia. W tym czasie wykonamy prace związane z przebudową infrastruktury technicznej znajdującej  się pod jezdnią, m.in. przebicie w torowisku tramwajowym.


Ograniczenia na Marszałkowskiej

Jednocześnie ograniczony zostanie ruch na ul. Marszałkowskiej. Od wtorkowego wieczora – 16.08 – wprowadzimy nową organizację, także w związku z przebudową infrastruktury technicznej. Z kierunku północ / południe ruch zostanie zawężony. Na utrudnienia kierowcy napotkają już od ul. Królewskiej do wysokości ul. Sienkiewicza. Roboty budowlane potrwają do jesieni.


Przekładka sieci gazowej / Gas network relocation, fot. Maciej Żuchowski
Stan robót na C10

Na stacji C10 Rondo ONZ zaplecze budowy jest już w pełni zorganizowane, wygrodzono plac. Stacja bentonitowa znajduje się na etapie realizacji. Na ukończeniu jest część żelbetowa.

W rejon przyszłej stacji sukcesywnie sprowadzany jest specjalistyczny sprzęt. Dźwig i koparka do realizacji ścian szczelinowych są w trakcie montażu. W północno-wschodniej części realizowane są murki prowadzące do ścian szczelinowych. Na chwilę obecną gotowych jest ponad 20 metrów bieżących.

Realizowana jest także przekładka sieci gazowej.

Zobacz także:
Kolejny odcinek Świętokrzyskiej zamknięty
Zamknięcie ulicy Świętokrzyskiej

 

 

________________

Changes in traffic organization in Jana Pawła II Avenue and Marszałkowska Street

Jana Pawła II Ave narrowing

On Tuesday morning, 16 August, we will narrow Jana Pawła II Ave into two road lanes in both directions. The new traffic organization will be implemented in two stages.

At first, this Tuesday, we will close two external road lanes for seven days and in the next week – two internal lanes. You may experience the difficulties by the end of August. In the meantime we will relocate the technical infrastructure under the roadway, among other things pipe jacking through tram tracks.

Limitations in Marszałkowska Street

At the same time also traffic in Marszałkowska St. will be limited. From Tuesday evening, 16 August, we are going to implement the new organization related also to the relocation of technical infrastructure. The traffic will be narrowed from north to south. The drivers may experience impediments beginning from Królewska Street up to Sienkiewicza St. Construction works will be completed in autumn.

Work progress at C10

At C10 Rondo ONZ Station the site facilities are fully organized and fenced. The bentonite station is under construction. The reinforced concrete part of it is nearly finished.

Special equipment is successively delivered to the area of future station. Crane and excavator for diaphragm walls are under assembly. In the north-eastern part we are executing the guide walls for diaphragms. At the moment, more than 20 linear meters are completed.

Also gas network is currently relocated.


See also:
Another part of Świętokrzyska Street closed for traffic
Closure of Świętokrzyska Street

 

15:12, 12 sierpnia 2011
11:17, 12 sierpnia 2011
12:06, 11 sierpnia 2011
14:16, 10 sierpnia 2011
17:52, 8 sierpnia 2011
17:17, 31 lipca 2011
17:14, 27 lipca 2011
17:12, 25 lipca 2011
12:54, 25 lipca 2011

Oferty pracy

  • Facebook